Foto nr. 2

Wie we zijn

Welkom

De Hervormde Gemeente van Wijngaarden heet u/jou van harte welkom op de website van de gemeente. Op de getoonde pagina's wil de kerkenraad informatie geven over de gemeente en haar activiteiten.

Op de site staat de druiventros centraal. De druiven symboliseren de vruchten (activiteiten) van de gemeente.

De kerkenraad hoopt dat velen dankbaar van de website gebruik zullen maken. Bovenal dat het mag dienen tot opbouw van Gods Gemeente (..., en Hij heeft verwacht, dat hij goede druiven zou voortbrengen, ... - Jes. 5:2b).

Roeping

De Hervormde Gemeente vormt een gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienstbaarheid, samenkomt rondom Woord en Sacramenten.

Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente, die in oorsprong, ontwikkeling en doel het eigendom van Christus is en niet het eigendom van mensen. De gemeente bestaat allereerst tot eer van God en ten behoeve van Zijn Zoon. En voorts is ze tot getuigenis en dienst in deze wereld.

In gebondenheid aan de Heilige Schrift en de oecumenische (oud christelijke) en gereformeerde belijdenisgeschriften (de drie formulieren van Enigheid) vervult de gemeente haar taken in deze wereld om zo gestalte te geven aan haar roeping.

Omgeving

Wijngaarden is een kleine, van oorsprong agrarische gemeente in de Alblasserwaard met iets meer dan 700 inwoners. Het maakt op verschillende gebieden een ontwikkeling door . Bijv. het sluiten van agrarische bedrijven en het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden voor nieuwbouw heeft tot gevolg, dat het agrarische karakter minder wordt en dat veel jongeren, die zelfstandig willen gaan wonen, genoodzaakt zijn om het dorp moeten verlaten.

Nieuws

Kerkbodeberichten

Wekelijks kunt u/kun je het laatste nieuws omtrent de kerkelijke gemeente in de map Kerkbode lezen onder Kerkbodeberichten. De samenstelling van de kerkbode wordt verzorgd door Mevrouw S. Stehouwer.&n... Lees meerHorizontal Break