Foto nr. 2

Verenigingen

Mannenvereniging

Mannenvereniging "De Heere is onze Banier" is voor alle mannen die Gods Woord willen onderzoeken en er met elkaar over willen spreken. De broeders komen om de veertien dagen bijeen in de bovenzaal van "De Haveling" (maandagavond 19.45 uur). Voor de vergaderdata kan men contact opnemen met secretaris J.A. Baan.

 

Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging “Uw Woord is de Waarheid” wordt bezocht door vrouwen vanuit de gemeente, al dan niet verbonden aan onze kerk in Wijngaarden. Men komt om de week op maandagavond bij elkaar rondom een geopende bijbel. De eerste avond samen met de mannenvereniging en ook de kerstavond wordt gezamenlijk gehouden.
 

De dames houden bijbelstudies n.a.v. het blad “De Hervormde Vrouw”. Dit blad bevat naast de Bijbelstudie een meditatie vanuit het hoofdbestuur, gedichten, omzien naar elkaar enz.

 
Er zijn ca. 23 vrouwen lid van de vereniging, van jong tot oud, en gemiddeld zijn er rond de 15 dames aanwezig.
 
Een keer per jaar is er een Bondsdag in Barneveld die zo veel mogelijk bezocht wordt. Dan komen er vrouwen uit het gehele land om toegerust te worden door een lezing en samenzijn. Ook worden er vanuit het landelijk bestuur regioavonden georganiseerd.
 
De vereniging heeft een jongen geadopteerd, die geldelijk en met gebed wordt ondersteund.
 
Het seizen wordt afgesloten met een lekkere maaltijd.
 
Al met al een fijne vereniging. Nieuwsgierig geworden? De data zijn te vinden in de kerkbode en in de gemeenteagenda.
 
U kunt ook contact opnemen met onze secretaresse Pieta van Krimpen.
 
Hartelijke welkom!
 
Het bestuur.

 

Nieuws

Kerkbodeberichten

Wekelijks kunt u/kun je het laatste nieuws omtrent de kerkelijke gemeente in de map Kerkbode lezen onder Kerkbodeberichten. De samenstelling van de kerkbode wordt verzorgd door Mevrouw S. Stehouwer.&n... Lees meerHorizontal Break