Foto nr. 2

Kringen

Gesprekskring

Ongeveer één keer in de maand is er in de consistorie (aanvang 20.00 uur) een Bijbelkring onder leiding van de predikant. Hij leidt een bepaald bijbelgedeelte in waarna een bespreking volgt. Voor de vergaderdata kan men contact opnemen met de predikant. Het deelnemen aan de kring geeft u ook de mogelijkheid van ontmoeting. Het is belangrijk om in een ongedwongen sfeer samen te luisteren naar het Woord van God en met elkaar van gedachten te wisselen. Jongeren en ouderen zijn van harte welkom!

Bijbelstudiekring

De bijbelstudiekring komt één keer in de 2 weken samen om in huiselijke kring de Bijbel te bestuderen. In de loop van de jaren is de kring uitgegroeid tot een ontmoetingsplek waar elk gemeentelid welkom is.
Op de kring staat de bijbel als het Woord van God centraal. We proberen met elkaar te ontdekken wat de Heere God ons heden ten dage wil zeggen. Daarnaast zingen we psalmen en geestelijke liederen en natuurlijk bidden we met elkaar. De liederen zingen we uit de bundel ‘Op toonhoogte’.
De kring komt op woensdagavond samen en begint om 20.00 uur (Inloop 19.45 uur).
Voor meer informatie of vragen kan men contact opnemen met een van de kringleiders;

Arja Kraaijeveld

Sonja de Jong

Hanneke Stolk

Nieuws

Kerkbodeberichten

Wekelijks kunt u/kun je het laatste nieuws omtrent de kerkelijke gemeente in de map Kerkbode lezen onder Kerkbodeberichten. De samenstelling van de kerkbode wordt verzorgd door Mevrouw S. Stehouwer.&n... Lees meerHorizontal Break