Foto nr. 2

Kerkbodeberichten

Zondag 16 december 2018 – 3e advent

10.00 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld-Giessendam)

18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

 

Voorzang: v.m. Ps. 30:1 n.m. LvS:1

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB najaarscollecte) 2. Kerkbeheer

Oppas: Barbera de Groot, Steijn van Driel

 

   Omzien naar elkaar: Jorge en Mariëtte Rojas-Koorevaar verblijven samen met hun kinderen van 15 december tot 30 januari 2019 aan het Oosteinde 36. Hun dochtertje Rosina hoopt maandag 17 december 5 jaar te worden. Als we bedenken dat post vanuit Nederland in Guatemala al tijden niet meer aankomt, is dit een mooie gelegenheid om met haar en dit hele gezin mee te leven.

   Tijdens het gezellig samen eten is er volop de gelegenheid om naar elkaar om te zien! Elke 4de donderdag van de maand is er voor iedereen die dat wil om 12.00 uur “open eettafel” in ’t Wingerds hof. D.V. 20 december is er een extra uitgebreide maaltijd vanuit Graafzicht in Bleskensgraaf voor €15,-. Normaal zijn de kosten per keer €7,50. Vooraf opgeven, voor 17 december bij Magda Romein tel. 06-42567775. Voor wie opgehaald wil worden: tel. 0184-416437. Van harte aanbevolen!

   Catechese: De lessen zijn voor dit kalenderjaar gegeven. Er zijn in deze periode echter - ook voor jullie jongeren - volop kansen om met het Evangelie van Jezus Christus bezig te zijn. We hopen elkaar weer te ontmoeten D.V. 7 januari 2019 op de bekende tijdstippen.

   Kerst Sing-in: Op Tweede Kerstdag organiseert de Evangelisatiecommissie weer 2 Sing-ins in de kerk. De toegang is gratis, maar alleen als men in bezit is van een vrijkaart. Deze zijn te verkrijgen bij Astrid Vink, tel. 06-25258036 of mailen naar as5vink@gmail.com. Men kan kiezen tussen de zangdienst van 9.30 uur of 11.30 uur. Medewerking wordt verleend door het projectkoor, een begeleidingsband, een strijkkwartet en een houtblazers-ensemble. Allen staan onder leiding van Matthijs Hoogendijk.

   Collecte: De opbrengst van de collecte van de laatste jeugddienst was €152,45.

   Volkstuin: De diaconie heeft een aantal volkstuintjes, die verhuurd worden. Achter de oude school (Joepie) is een tuintje van ongeveer 100 m2 vrij gekomen. Als u interesse heeft om deze tuin te huren graag contact opnemen met Jan van Os, Burgemeester Topstraat 18, 0184634751.

   Kerkbode: D.V. vrijdag 21 december verschijnt de laatste kerkbode van dit jaar. De volgende zal vrijdag 4 januari 2019 uitkomen.

   Agenda:

15-12: Kerst-projectkoor

15-12: Instuif

16-12: JV

16-12: Kerst-projectkoor

17-12: Mannen- en vrouwenvereniging

19-12: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Marit, Van Tongerenstraat 1

19-12: Immanuël

19-12: Passage

20-12: Kerstfeest De Zaaier

   Ten slotte: Op de derde adventzondag D.V. 16 december luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Ruth 3. We bidden om gezegende diensten voor jong en oud, thuis en in de kerk.

Ds. M.C. Stehouwer

 

Voor kerkdiensten die D.V. gaan komen, ziewww.kerktijden.nl/

Nieuws

Kerkbodeberichten

Wekelijks kunt u/kun je het laatste nieuws omtrent de kerkelijke gemeente in de map Kerkbode lezen onder Kerkbodeberichten. De samenstelling van de kerkbode wordt verzorgd door Mevrouw S. Stehouwer.&n... Lees meerHorizontal Break