Foto nr. 2

Jeugdwerk

Kind in de Gemeente

Op ongeveer 4 zondagen in het jaar wordt “Kind in de gemeente” georganiseerd met als doel de Bijbelse boodschap dichter bij de jonge kinderen van de gemeente te brengen. In de ochtenddienst worden er bekende psalmen en kinderliederen gezongen, de preek sluit aan bij het niveau van de kinderen en enkele jongeren mogen meewerken d.m.v. het voorlezen van het Bijbelgedeelte en het collecteren.

Na de dienst wordt in de bovenzaal van de kerk het thema van de morgendienst verwerkt d.m.v. iets creatiefs Dit is bestemd voor alle kinderen van groep 1 t/m 6.

Contactpersoon is Suzanne de Gier-Kraaijeveld.

 

Jeugdclubs

Voor de jongeren zijn er diverse clubs. Centraal staat het Woord van God. Uitwerking vindt plaats via vertelling of Bijbelstudie, al naar gelang de leeftijd. Daarbij wordt ook gezongen. Na het Bijbelgedeelte doen enkele clubs een spel, handvaardigheid of iets dergelijks. Aan het begin van het seizoen is er een start¬middag/-dag.

Contactpersoon voor de jeugdraad is Jurian Bakker (voorzitter).

Penningmeester is Josien Kuiper, secretaris Mathilde van Os.

Jeugddiaken: Piet van Driel

 

Het jeugdwerk bestaat uit de volgende clubs;

 

Jeugdclub 'Bij de Bron'

De club is voor jongens en meiden van groep 7 en 8. Zij komen samen in 't Wingerds Hof op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Contactpersoon is Suzanne de Gier-Kraaijeveld. De overige leidsters zijn: Ellen Bouter, Annet Hoogendijk (reserve: Dieneke de Groot).

 

Tienerclub 'Immanuel'

Deze club is voor en van de tieners, welke in de 1e, 2e, 3e en 4e klas van het voortgezet onderwijs zitten. De vergaderavonden zijn op donderdag van 19.15 tot 21.00 uur in de grote zaal van 't Wingerds Hof.. De leiding wordt gevormd door Anja Vink, Bart Nijhof en Sonja de Jong. De Jeugdleiding bestaat uit: Talitha Vink, Petra van Dijk en Marije Molenaar

 

Instuif

Gezelligheid en ontspanning op zaterdagavond !!!

De Instuif wordt georganiseerd vanuit de Jeugdraad. Deze is speciaal bedoeld voor jongeren van 12 t/m 14 jaar, die op een gezellige en ontspannen manier hun zaterdagavond willen doorbrengen. Wordt je in het seizoen 15 jaar, dan mag je natuurlijk het seizoen afmaken.

Eens in de maand wordt er een Instuif georganiseerd, meestal in de grote zaal van 't Wingerds Hof. Tijd : Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur tot 22.00 uur. Er is een pauze van 20.45 tot 21.00 uur. Als de avond op een andere locatie is, dan is dat in het programma of wordt het in de kerkbode of op de Agenda van deze site vermeld.

De entree is € 1,50, bij een activiteit buiten 't Wingerds Hof is de eigen bijdrage € 3,00. Consumpties zijn voor eigen rekening.

De Instuifcommissie bestaat uit: Jan en Mathilde van Os, Wessel en Jannet van de Berg - Gelderblom. Zij krijgen hulp van Joas Hoogendijk

 

Jeugdvereniging

J.V. “Gedenk aan uw Schepper” is bestemd voor jongeren vanaf 16 jaar. Zij vergaderen ± 2x per maand op zondagavond na de kerkdienst in de grote zaal van 't Wingerds Hof. Daarnaast zijn er nog enkele avonden met activiteiten en is er uiteraard het jaarlijkse JV-weekend in oktober. Contactpersonen  zijn de voorzitter Simon Stuij en Jet Schenk. De Jeugdleiding bestaat uit: Celine van der Vlist, Jacoline de Jong en Eline de Bondt.

 

Jeugdvertrouwenspersonen

De jeugd van onze gemeente kan met allerlei problemen te maken krijgen zoals bijv. pesten, geweld, schulden, misbruik, enz. Mocht er behoefte zijn om hierover met een onafhankelijk iemand te praten, dan zijn hiervoor 2 jeugdvertrouwenspersonen beschikbaar:

- Piet van Driel, tel. 06-53448328


Waar je ook mee zit, schroom niet om contact met ze op te nemen. Ze zijn er voor jou!.

Nieuws

Kerkbodeberichten

Wekelijks kunt u/kun je het laatste nieuws omtrent de kerkelijke gemeente in de map Kerkbode lezen onder Kerkbodeberichten. De samenstelling van de kerkbode wordt verzorgd door Mevrouw S. Stehouwer.&n... Lees meerHorizontal Break