Foto nr. 2

Diaconie

Een gemeente zonder diaconaat is ondenkbaar. In de eredienst komt de zorg voor de medemens o.a. tot uiting in de diaconiecollecte. Er worden collecten gehouden met een direct doel, bijv. na rampen of t.b.v. minder bedeelden. Ook zijn er verschillende organisaties, zoals o.a. Bonisazending, Dorcas, IZB, SDOK, Woord en Daad, die giften van de diaconie ontvangen. Verder wordt het zendings- en evangelisatiewerk plaatselijk en landelijk gesteund en is er de zorg voor de zieken en het bejaardenwerk.

Rond Kerst of Pasen ontvangen alleenstaanden en ouderen (in samenwerking met CMV Passage) een fruitbakje. Dit is ook het geval, als gemeenteleden uit het ziekenhuis komen.

 

Samenstelling van het college van diakenen;

Voorzitter is dhr. R. Brugmans

Secretaris is dhr P. van Driel

Penningmeester is dhr. J. van Os

 

De bankrekening van de Diaconie is: Rabobank Molenaarsgraaf rek. nr. 342761927 t.n.v. diaconie HERV. GEMEENTE Wijngaarden.

Nieuws

Kerkbodeberichten

Wekelijks kunt u/kun je het laatste nieuws omtrent de kerkelijke gemeente in de map Kerkbode lezen onder Kerkbodeberichten. De samenstelling van de kerkbode wordt verzorgd door Mevrouw S. Stehouwer.&n... Lees meerHorizontal Break